Skapa Konto

Not the Bees

Årskurs 1 - Jönköping

I detta spelet spelar du som ett bi och tar dig igenom vågor med insekter och liknande trädgårds vandrare för att ta dig till ditt slutgiltliga mål, vilket är Nicolas cage. Målet är att hämnas för den familj som han mördade i kallt blod.Gruppens Medlemmar

Simon Gerdtman

Ola Hallström

Adam Kullberg

Oscar Svahn

Hans Thurfjell

Efraim Remäng