Skapa Konto

Project M-NFE

Årskurs 2 - Lund

Project M-NFE är ett rundbaserat strategispel där två lag möter varandra i ett 32 X 18 rutnät, tills ett lag står utan några karaktärer kvar.

När programmet startar, låser man in vilka karaktärer ens lag ska bestå av. Varje lag har 10 karaktärer.
Karaktärerna har variationer av attributer; din önskan är att välja karaktärer som interagerar väl med varandra. Karaktärerna lägger olika fokus på sina egenskaper,
det kan vara att de har mycket liv, hög skada, starka spells, etc. 

Med 6 actions per runda, går lagen mot varandra med målet att eliminera motståndarens lag och samtidigt ha minst en karaktär kvar. Hur man gör detta är upp till spelaren.

I detta spelet kastas man in i scenariot och motiveras till att handla snabbt, men försiktigt. Det minsta misstaget kan säkra ditt fall.

 Gruppens Medlemmar

Sara Erenius

Arthur Krogh

Albin Nilsson

Sofia Persson

Axl Björkman