Skapa Konto

Desiderata

Årskurs 3 - Varberg

By Pretty Sweet Games

Desiderata är ett top-down shooter spel som utspelar sig på en månbas. Du är en astronaut på uppdraget att undersöka varför all kommunikation med basen har försvunnit i flera månader. Det enda du vet är att basen användes till att experimentera på insekter för att se hur de klarar sig i rymden utan gravitation.

Features:

The swarm is approaching.

Links:

https://www.facebook.com/DesiderataGame

http://desideratagame.tumblr.com/

https://twitter.com/DesiderataGameGruppens Medlemmar

Albert Jyllhed

Casper Lundblad

Markus Sjöstrand

Richard Zejak