Skapa Konto

Sir dies a lot

Årskurs 1 - Halmstad

Sir dies a lot är  ett oschysst spel. Man spelar som en rosa fladdermuskatt-boll. Det är ett sidskrollande plattformsspel. 
Läs mer på vår facebooksida  http://www.facebook.com/SirDiesALotLBS

 Gruppens Medlemmar

Michaela Lagerbjelke