Skapa Konto

Resist the maze

Årskurs 2 - Borås

Du finner dig själv i en i en labyrint gjord av mörka tunnlar och ingenting att försvara dig med från vad som finns tillsammans med dig i mörket. Använd din lykta för att hitta vägen ut ur labyrinten utan att förlora ditt liv.  Gruppens Medlemmar

Jerry Emanuelsson

Martin Netzler

Fabian Plötner

Lucas Pohl