Skapa Konto

Breadolution

Årskurs 2 - Borås

Breadolution är ett spel där man är en bonde som startar en revelation för att störta den nuvarnde kungen. Gruppens Medlemmar

Hannes Elmgren

Khalid Moussab

Daniel Nilsson

Abraham Ohlsson

Hampus Sipilä

Markus Thorell