Skapa Konto

W0rp

Årskurs 1 - Borås

Ur en portal kastas du som huvudkaraktären, in i en mörk renässans runt årsgången av 1600. Framför sig finner man en kista som innehåller en rad olika  variationer av olika sorters vapen. Under spelets gång kommer de finnas kistor som innehåller ett objekt som kommer hjälpa (eller stjälpa) spelaren, i dess försök att ta sig ann bossen på denna epok. Efter att spelaren stridit sin väg igenom fiender och rum stöter spelaren på ännu en portal, likt den i början. Spelaren hoppar in i portalen och hamnar ännu en gång inuti slut bossens tidsreva. Denna tidsreva återkommer tre gånger igenom spelet, i slutet av varje epok. På det tredje försöket strider spelaren mot slut bossen en sista gång och vinner därmed spelet. Alla olika epoker utspelar sig i olika tidsperioder därav mycket variation.Gruppens Medlemmar

Alfred Boring

Felix EnekvistRedig

Arvid Enochsson

Johannes Eriksson

Einar Timhagen