Skapa Konto

Peak Oil

Årskurs 1 - Borås

Detta är ett “Easy to learn, hard to master” fighting spel med ett tema starkt baserat på olja. Det är centrerat kring fart, rörlighet och skicklighet.
Spelet kan fungera både som ett “casual” spel, eller också ha mer tävlingsinriktade ting.  
 

En värld driven fullkomligt på olja har nått en punkt då deras dyrbara resurs börjar ta slut. De tre nationerna vill alla ha kontroll över den sista bergsfickan av olja utav olika anledningar, ledarna tvingas nu att slåss för det...bokstavligt.Gruppens Medlemmar

Daniel Hallgren

Christian Jonsson

Axel Larsson