Skapa Konto

Save The Time

Årskurs 1 - Borås

Save the time är ett RPG platformer som utspelar sig under medeltiden, pirattiden, vilda västern och framtiden. Det börjar med att kungen ber dig att komma till honom för att prata om den heliga reliken. Men planerna ändras när en maskerad man springer in och tar reliken. Han öppnar sen ett svart hål och försvinner men du hoppar efter honom vilket gör så att reliken bryts i delar och det blir ditt jobb att samla alla delar i de olika levlarna. Spelet går för det mesta ut på att koordinera din närstrids och långstrids attack medan man behöver anpassa både sin stamina och hopp för att fortsätta sin resa igenom tiderna och inte låta fienderna döda en. Alla tider innehåller sina egna melee, range och boss fiender som ger variation till spelupplevelsenGruppens Medlemmar

Isabel Alm

Michaela Arttonen

Markus Gynnerwall

Markus Talbrant

Jimmy Thorgilson