Skapa Konto

Sawblade Panic

Årskurs 1 - Linköping

Sawblade Panic är ett 2d plattformer spel. Baserat på snabba och intensiva levlar. Med alla olika utmaningar.

Spelet innehåller 8 levlar. Man styr sin karaktär med pilarna eller med A och D och man hoppar med Space.

Det finns ett system för highscore där man får skriva in sitt namn och om man klarar leveln tillräckligt snabbt kommer man in på en leaderboard.

Grafik av Hugo Andersson SG15 Linköping

Programmering i Unity av David Styrbjörn SU15 Linköping

 Gruppens Medlemmar

Hugo Andersson

David Styrbjörn