Skapa Konto

Kaninen Boris

Årskurs 2 - Motala

Ett matematikspel som lär dig räkna snabbare men på ett roligt sett. Spelet är gjort för barn i lägre åldrar.

Spelet har testats på elever i både låg- och mellanstadiet.

Spelet kräver både fingerfärdighet och snabbtänkande. Är DU så duktig i matte som du tror?

Grafik,Kod: Aram Tadevosyan

Grafik,Kod: Philip RothmanGruppens Medlemmar

Aram Tadevosyan