Skapa Konto

The Mansion

Årskurs 1 - Kristianstad

The Mansion är ett 2D-spel, spelet har inga direkta fiender och baseras då helt på pussel och andra liknande utmaningar.Gruppens Medlemmar

Alexander Björk

Max Jeppsson

Magda Lexander

Aslan Ospanov

Alexander Svensson

Victor Frick