Skapa Konto

Rogue Light

Årskurs 1 - Göteborg

Året är 2181. Jorden är obebolig för människor och mänskligheten är näst intill utdöd. De organismerna som överlevde "undergången" blev muterade. Du är en robot som har fått i uppdrag leverera ett paket mellan två laboratorium. Detta paket innehåller en viktig ingrediens till en substans som kommer att göra jorden bebolig för människor igen.

Rogue Light är ett top-down action-spel som förlitar sig mycket på snabba reaktioner, men även strategi. Beteendena och rörelsen hos både spelaren och fienderna är designade på ett sådant sätt att du måste tänka igenom allt du gör.

Detta är bara ett demo för att demonstrera vår idé och vårt arbete. Spelet är ej färdigutvecklat, utan vi planerar att fortsätta utveckla det i framtiden. För tillfället är det wave-baserat, men vi planerar att lägga till banor, bossar, fler fiender, fler powerups och dialog.

Spelet ska spelas med tangentbord och mus.

Websida för spelet



Gruppens Medlemmar

Erik Andersson

Olle Axelsson

Emil Eriksson

MariaKristan Kristan

Eli Nyman

Marcus Rönnlid