Skapa Konto

yummy yummy planet

Årskurs 1 - Jönköping

Gjord av två programmerare och en grafiker på kort tid. Du spelar som en planet, du ska äta upp mindre planeter för att bli större, så du sedan sen kan äta ännu större planeter. Om en större planet äter upp dig så förlorar du.

Gruppens Medlemmar

Anthony Eriksson

Onel Georgis Enwya

Filip Karlsson